برگزاری اولین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج سبز)

برگزاری اولین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش (پکیج سبز) همراه با برنامه شاد و پر نشاط برای کودکان آی مت با استقبال کم نظیر مردم فهیم ایران وبا حضور مدیر عامل محترم جناب دکتر زاده باقری و جمعی از نمایندگان استان ها و هیئت همراه وهمچنین ورود میهمانان سیاسی به این رویداد جهانی سالن پدیده جزیره کیش 26 دی 98..