مراسم استقبال از نوآموزان آی متی بدو ورود به فرودگاه جزیره کیش

مراسم استقبال از نوآموزان آی متی و خانواده ها بدو ورود به فرودگاه جزیره کیش جهت شرکت در جشنواره شادی و نشاط آی مت 2020..26 و 27 دی ماه 98..

 


مراسم استقبال از نوآموزان آی متی بدو ورود به فرودگاه جزیره کیش