محل تشکیل کنفرانس خبری(مرکز همایش های کیش)عصر روز ۲۶ دی ماه 98

 محل تشکیل کنفرانس خبری(مرکز همایش های کیش)
سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط آیمت 2020 عصر روز ۲۶ دی ماه 98 ساعت ۱۸   با حضور پروفسور دینو ونگ ، خبرنگاران، خبرگزاری ها ، روزنامه ها و اصحاب رسانه....