برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کردستان

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کردستان 
در این مراسم مدیر کل محترم سازمان بهزیستی و معاونت محترم امور اجنماعی ، مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری ، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت محترم مشارکتها جهت بازدید از جشنواره حضور پیدا کردند. در تاریخ 17 مرداد 98