برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان یزد

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان یزد موسسه آموزشی هنر و اندیشه نمایندگی imaths جنوب استان یزد در تاریخ 17 مرداد 98