برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان غرب مازندران

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان غرب مازندران در تاریخ 17 مرداد 98 

با حضور رئیس بهزیستی شهرستان و اولیا محترم بیش از ۴۰ کودک