برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان فارس-شیراز

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان فارس-شیراز در تاریخ 17 مرداد 98