برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان گلستان

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان گلستان در تاریخ 17 مرداد 98 

فستيوال استاني شادي و نشاط استان گلستان با حضور شهردار محترم گرگان و مسولين بهزيستي و سازمان تبليغات اسلامي با حضور ١٦٠كودك در سالن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به همراه جنگ و شادي براي كودكان و والدين و اهدا تنديس به دست شهردار محترم برگزارشد.