برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان خراسان شمالی

برگزاری فستيوال  استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠ -استان خراسان شمالی در تاریخ 17 مرداد 98..

همراه با آماده سازی سالن مسابقات و اماده جوایز کودکان ای مت و نقاشی صورت کودکان قیل از مسابقات....