گردهمایی و سمینار مدیران آی مت استان‌ها

گردهمایی و سمینار مدیران آی مت استان‌ها با دعوت از مدیران آی مت کشور

گردهمایی و سمینار مدیران آی مت استان‌ها با دعوت از مدیران آی مت کشور که در جهت بهبود و رفع موانع این نوآوری آموزشی برگزار شد.

این گردهمایی که در مشهد مقدس برگزار شد با جلسات و‌ ارائه و همفکری های هیئت مدیره و نمایندگانِ اندیشمند همراه بود و بسیار امیدوایم همانند گذشته تیم کاری آی مت با به روزرسانی پیوسته در جهت پیشرفت بیش از پیش به اندیشیدن کودکان  این سرزمین خدمت رسانی کند.